Szkolne Koło PCK

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 - Opracowała Opiekun Szkolnego Koła PCK mgr Dorota Rutkiewicz


PCK (Polski Czerwony Krzyż) jako stowarzyszenie krajowe powstał w 1919r. Od początku swojego istnienia PCK prowadził różnorodną działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i pierwszej pomocy, a także pracę wychowawczą z młodzieżą. Działalność PCK jest realizowana na terenie całego kraju, a tym samym we wszystkich rodzajach szkół, w których tworzone są szkolne koła PCK.

Szkolne Koło PCK przy SOSW w Grodkowie skupia uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych.

Celem szkolnego koła PCK jest:

SK PCK każdego roku opracowuje własny plan pracy, który jest realizowany przez propagowanie edukacji prozdrowotnej oraz wdrażanie programów profilaktycznych, tj.:

Informacje dotyczące powyższych zagadnień uczniowie zdobywają poprzez gazetki tematyczne, pogadanki, projekcje filmowe, a także spotkania, które odbywają się w zależności od potrzeb. Uczniowie biorą również udział w konkursach plastycznych, turniejach wiedzy związanych z zagadnieniami propagującymi przez PCK.

Pozyskujemy też fundusze na rzecz klubu oraz dla naszych dzieci z Ośrodka. Pochodzą one z prac rękodzielniczych: kartek świątecznych, stroików, ozdób świątecznych, a także z akcji „Gorączka złota”.

Z naszym kołem współpracuje również szkolna pielęgniarka, nauczyciele, a także utrzymujemy kontakt z Rejonowym Zarządem PCK.

Opiekun SK PCK
mgr Dorota Rutkiewicz


22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi. Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu.Krew może oddać każdy, kto jest w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL.Z tej okazji 3 GRUDNIA w biurze PCK zorganizowane zostało spotkanie z najbardziej Zasłużonymi Honorowymi Krwiodawcami w Grodkowie. Podsumowany został także konkurs literacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „ Krew darem życia„. Laureci otrzymali dyplomy oraz nagrody, a na zakończenie recytowali swoje wiersze. Z naszej szkoły uczennica Angelika John ZAJĘŁA III MIEJSE a Agnieszka Kanak WYRÓŻNIENIE.

Gratulujemy !

Opiekun SK PCK : Dorota Rutkiewicz

Za pomoc w przygotowaniu wierszy do konkursu dziękuję p. Jolancie Stokłosie i p. Annie Zagórskiej.W dniu 28 kwietnia 2011 roku w Gimnazjum nr 1 w Grodkowie, odbył się rejonowy etap Turniej PCK pod hasłem Człowiek i jego środowisko. Brał w nim udział uczeń naszej szkoły - Piotr Owczarek, który zwyciężył etap szkolny. Za udział w Turnieju otrzymał podziękowanie i drobna nagrodę rzeczową.Tego dnia wystawione były tez prace i ogłoszone wyniki konkursów plastycznych PCK. Laureatami byli nasi uczniowie:

MARIUSZ CHROBAK – II MIEJSCE

za prace na temat DBAM O SWOJE ZDROWIE w kategorii klas I – III

ANNA JURCZAK – II MIEJSCE

za prace na temat PCK W OBLICZU KATASTROF dla klas gimnazjalnych

MAŁGORZATA WROŃSKA - WYRÓŻNIENIE

za prace na temat STOP NAŁOGOM w kategorii klas IV - VIOpiekun SK PCK Dorota Rutkiewicz7 kwietnia jest Światowym Dniem Zdrowia ustanowionym dla upamiętnienia utworzenia w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia - WHO.

W tym dniu przede wszystkim propagowany jest zdrowy styl życia przez stosowanie odpowiedniej diety, regularny wysiłek fizyczny, jak również dbając o środowisko, które może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Wszystkie działania mają zapobiegać chorobom.

W bieżącym roku hasłem przewodnim jest: „Odporność antybiotykowa”, czyli działania poświęcone są głównie zagadnieniom związanym z rozprzestrzeniającą się na całym świecie lekoopornością mikroorganizmów chorobotwórczych.

W naszej szkole w tym dniu odbyło się wiele ciekawych wydarzeń. Na rozpoczęcie dnia uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy o zdrowiu . Test składający się z 15 pytań pisali uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych i zawodowych.

W młodszej kategorii wiekowej zwyciężyli (wynikiem 13 punktów):

 1. Michalski Mateusz – klasa VI
 2. Mucharski Dawid – klasa VI
 3. Muszyński Robert – klasa VI
 4. Muszyński Robert – klasa VI
 5. Glej Paulina – klasa VI
 6. Słomka Rafał – klasa V
 7. Tkaczyk Patryk – klasa V

W starszych klasach zwyciężyły 3 uczennice, uzyskując maksymalną ilość 15 punktów :

 1. Góral Magdalena – klasa I zawodowa
 2. Krasowska Magdalena – klasa I zawodowa
 3. Leśniak Karolina – klasa I gimnazjum

Kolejnym punktem dnia była projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej. Uczniowie klas młodszych i zespołów edukacyjno – terapeutycznych oglądali serię animowanych filmików pt. „ Adibu ”. Młodzież klas starszych obejrzała film zatytułowany „ Antybiotyki – zabijają czy leczą?” Film zwracał uwagę na znaczenie antybiotyków dla zdrowia człowieka, jak również na zagrożenia płynące z ich stosowania.

Uczniowie naszej szkoły otrzymali też ulotki pt. „ Przeziębienie? Grypa? Zdrowiej bez antybiotyków” oraz „ Dla Twojego dziecka 5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Dodatkowym źródłem informacji w szkole jest gazetka tematyczna oraz plakaty na temat kluczowych problemów dotyczących zdrowia.

Organizatorzy: Kamila Wylężek i Dorota Rutkiewicz
22 kwietnia 2010 roku w Gimnazjum nr 1 w Grodkowie odbył się Rejonowy Turniej PCK dla szkół podstawowych pt. „ Człowiek i jego środowisko” Z naszej szkoły udział w nim wzięli : Paulina Glej( kl. V ) i Tadeusz Garbowski(kl.VI. Otrzymali podziękowania i drobne nagrody.W tym dniu nagrodzono także laureatów Rejonowego Konkursu Plastycznego PCK. W grupie najmłodszych uczestników za pracę pt. „Śnieżnobiały uśmiech„ I miejsce otrzymał uczeń naszej szkoły Jakub Kokoszka. Otrzymał dyplom i nagrodę książkową.Wyróżnienia otrzymali również :

 • Ryszard Olek ( kl. VI ) za pracę pt. „ Jem co najzdrowsze „
 • Ewa Garbowska ( kl. I b Gim. ) za pracę pt. „ Bądźcie z nami. Pomóżcie nam pomagać „.
Opiekun SK PCK : Dorota Rutkiewicz


Dnia 8.XII.2008r w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas zawodowych i ostatniej klasy gimnazjum. Zajęcia te poprowadziły : pani R. Straub-Pieczykolan z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu i pani M. Habrych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu. Dotyczyły one wiadomości związanych z HIV/AIDS oraz edukacji seksualnej. Warsztaty miały na celu:

 • Przekazać podstawowe informacje na temat HIV/AIDS
 • Uświadomić że zagrożenie HIV dotyczy każdego z nas
 • Pokazać jak uchronić się przed zakażeniem
 • Zachęcić do podejmowania bezpiecznych zachowań
Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem, uczniowie chętnie współpracowali i wypowiadali się na forum. Udział w takich zajęciach podnosi poziom wiedzy na temat HIV/AIDS.Opiekun SK PCK
mgr Anna Ilów
Dnia 20 listopada 2008r.uczniowie naszej szkoły A. Sobótka i K. Jur brały udział w konkursie rejonowym „Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia” organizowanym przez RZ PCK w Grodkowie. Uczennice dostały podziękowania i upominki. Dzięki takim konkursom uczniowie zdobywają wiedzę na temat zdrowia, chorób cywilizacyjnych i profilaktyki.

Opiekun SK PCK
mgr Anna Ilów
W dniu 24.04.2008r uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie organizowanym przez Rejonowy Zarząd PCK w Grodkowie. Konkurs ten odbył się w Gimnazjum Publicznym nr1 w Grodkowie. Tematem konkursu było: „Człowiek i jego środowisko” oraz „Wiedza o Czerwonym Krzyżu”. W obu konkursach wzięły udział uczennice szkoły podstawowej A. John (kl.IV) oraz A. Kanak (kl.V). Uczennice dostały podziękowania za udział oraz drobne upominki. W tym samym dniu został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny organizowany przez Rejonowy Zarząd PCK w Grodkowie. Tematyka prac obejmowała:

Nasi uczniowie: A. Sobótka zajęła II miejsce w kategorii klas gimnazjalnych, a R. Adamczyk zajął również II miejsce w kategorii klas IV-VI. Wyróżnienie otrzymał A. Garbowski. Uczniowie naszej szkoły co roku z chęcią i zaangażowaniem uczestniczą w konkursach organizowanych przez RZ PCK w Grodkowie.

Opiekun SK PCK
mgr Anna Ilów
Pod patronatem SK PCK w miesiącach październik, listopad i grudzień w naszej szkole prowadzone były programy profilaktyczne pod wspólnym hasłem:„W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie”. Programy profilaktyczne obejmowały: profilaktykę raka piersi, antynikotynizm, profilaktykę przeciwdziałania HIV/AIDS. Każda akcja poprzedzona była informacjami teoretycznymi na lekcjach j. polskiego, biologii, wychowania do życia w rodzinie i godzinie wychowawczej oraz na gazetkach ściennych, do tworzenia których angażowali się uczniowie.Ponadto uczniowie w ramach profilaktyki raka piersi na znak solidarności przeszli po szkole i każdemu przypinali różową wstążeczkę. Przy każdej akcji na terenie szkoły organizowane były konkursy wiedzy, plastyczne, literackie. W przypadku akcji dotyczącej niepalenia, uczniowie mogli na specjalnym arkuszu papieru wyrazić swoją opinię „dlaczego nie palę”.

Uczniowie brali udział również w imprezach poza terenem szkoły. Obejmowały one kampanię profilaktyczną dotyczącą HIV/AIDS. Brali udział konkursie plastycznym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, gdzie otrzymali podziękowania za udział oraz cenne nagrody.W takiej samej akcji uczniowie brali udział również na terenie miasta Grodkowa, która odbyła się w Domu Kultury. Odbyły się tam występy artystyczne uczniów, turniej wiedzy, w którym nasza szkoła zajęła III miejsce. Zostały również zaprezentowane spoty reklamowe o tematyce HIV/AIDS, których twórcami byli uczniowie, koordynatorami zaś p. A.Ilów, p. A.Gadzińska, p. A.Wyszyńska. W tej kategorii nasi uczniowie zajęli II miejsce. W każdej akcji wspierał nas Samorząd Uczniowski oraz Klub „Europek”. Trzy miesiące upłynęły na intensywnym zdobywaniu wiadomości na tematy profilaktyczne.Opiekun SK PCK
mgr Anna Ilów
Dnia 26.04.2007r uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie wiedzy organizowanym przez Rejonowy zarząd PCK w Grodkowie nt. „Promocja zdrowego stylu życia” oraz „Człowiek i jego środowisko”. Uczniowie otrzymali podziękowania za udział w konkursie oraz symboliczne nagrody. Ponadto w tym samym dniu został rozstrzygnięty rejonowy konkurs plastyczny dotyczący zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia, w którym zdobyliśmy II miejsce (uczeń Adam Garbowski) w kategorii szkół podstawowych oraz III miejsce (uczennice Angelika Kowalska i Iwona Barth) w kategorii szkół gimnazjalnych.Opiekun SK PCK
Anna Ilów